top of page

Reklamace

Než převezmete od dopravce zásilku, pečlivě ji zkontrolujte. Jestliže zásilka jeví známky poškození, nepřebírejte ji.

Pokud zjistíte, že některé zboží chybí, došlo k záměně typu zboží nebo zboží jinak neodpovídá objednávce, neprodleně nás kontaktuje telefonicky nebo e-mailem a dohodneme se na dalším postupu.

 

Dodáváme pouze vysoce kvalitní zboží, u kterého je minimální riziko vad. Přesto, v případě obdržení vadného zboží preferujeme, abyste nás nejprve telefonicky nebo e-mailem kontaktovali. Probereme především povahu a rozsah vad a dohodneme následný postup. Snažíme se zákazníkovi nabídnout vždy maximálně vstřícné řešení.

Jestliže se nedohodneme na tom, že zaslání reklamovaného zboží nebudeme požadovat, zboží spolu s prodejním dokladem nebo fakturou bezodkladně zašlete k nám na adresu:

IDA – International Dressage Academy, s.r.o., Údolní 326/11, 602 00  Brno.

Reklamované zboží nikdy nezasílejte na dobírku. Náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám jsou hrazeny z Vaší strany. Ukáže-li se reklamace jako oprávněná, máte nárok na jejich náhradu, pokud byly vynaloženy účelně.

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení zboží.

Právní rámec reklamací je upraven v Obchodních podmínkách a obecně závaznými právními předpisy, především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Upozorňujeme, že s ohledem na náš sortiment zboží, který je tvořen převážně krmivy, je u dodaného zboží nutné dodržovat odpovídající skladovací podmínky stanovené zpravidla výrobcem. Rovněž je nutné respektovat doporučené datum spotřeby uvedené na obalu zboží.

bottom of page